effeqt | Bijzondere Breinen stopt denkkrachtverspilling
16500
post-template-default,single,single-post,postid-16500,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Bijzondere Breinen stopt denkkrachtverspilling

30 mrt Bijzondere Breinen stopt denkkrachtverspilling

PERSBERICHT                                                           29 maart 2017

Bijzondere Breinen stopt denkkrachtverspilling    

 

Op 31 maart 2017 vindt in Utrecht bij de Social Impact Factory de lancering plaats van een beweging die zichzelf Bijzondere Breinen noemt. Deze beweging wil de bijzondere denkkracht van mensen met een bijzonder brein ontginnen en bundelen en daarmee tot nu toe onopgeloste economische en maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen.

 

Wie zijn bijzondere breinen

Naar schatting 5-10 % van de Nederlandse bevolking bestaat uit bijzondere breinen. Bijzondere breinen zijn mensen die anders denken. Ze denken sneller, dieper, analytischer. Of intuitiever, beeldend, creatiever en verbindend. Of een combinatie daarvan. Maar dit zijn ook mensen die niet altijd tot hun recht komen juist vanwege die andere manier van denken en doen. Ze worden vaak niet begrepen en komen minder goed uit de verf. Daardoor blijft een enorme hoeveelheid bijzondere denkkracht onbenut. Bijzondere Breinen stelt zich tot doel een einde te maken aan die denkkrachtverspilling en die uitzonderlijke denkkracht juist wel te benutten en mensen te laten “samendenken”.

 

Denkkracht database

Het hart van Bijzondere Breinen wordt gevormd door een database waarin de specifieke denkkracht van mensen met bijzondere breinen die zich aangesloten hebben is gebundeld. Denkstijl, denkwijze, onderwerpen waar mensen heel veel verstand van hebben en zogenaamde “positieve obsessies” zijn daar onderdeel van. Wanneer er vraagstukken binnenkomen wordt een match gemaakt tussen vraagstuk en denkkracht aanbod. Dit gebeurt in eerste instantie online en anoniem, zodat de vraagstukhouder en de gematchte bijzondere breinen elkaar niet kennen. Daarmee is de privacy en de persoonlijke veiligheid gewaarborgd en is “onorthodeksels” en vrij denken gegarandeerd.

 

Denkkracht zonder aanziens des persoons

Ieder bijzonder brein is welkom bij Bijzondere Breinen: jong, oud, man, vrouw, afkomst, opleiding, het maakt niet uit wie je bent, hoe je eruit ziet of wat je doet. Een hoogbegaafde die werkzaam is als buschauffeur, een succesvolle ondernemer met ADHD trekjes, een accountant met autisme die in de bijstand is terecht gekomen, of zelfs iemand die met psychische problemen tijdelijk of permanent is opgenomen bij de GGZ. Alle bijzondere breinen kunnen anders denken en daarmee juist van grote maatschappelijke en economische waarde zijn.

 

Social enterprise

Bijzondere Breinen is een initiatief van Ido van der Waal, Stephan Peterse en Geo van Dam: “Eigenlijk zijn we meer een beweging dan een bedrijf. We willen dan ook een social enterprise zijn. Onze belangrijkste opdracht is als interface op te treden tussen de vraag naar bijzondere denkkracht en het aanbod daarvan. Dat kan zowel vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid zijn. Belangrijkste is dat we enerzijds mensen met een bijzonder brein helpen om hun persoonlijke bijdrage en waarde voor de maatschappij te leveren en anderzijds dat er vragen worden opgelost waarbij écht bijzondere denkkracht essentieel is.” Voor meer informatie kijk op: www.bijzonderebreinen.org

_______________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met geo@bijzonderebreinen.com M: 0648 761 083 www.bijzonderebreinen.org Logo in aparte bijlage.

_______________________________________________________________________________________En waar ben JIJ naar op zoek?